O programu...

Home O programu... Prikaz rezultata... Kontakt...

"E-mail" za kontakte: vsivcev@gmail.com

"Web Site": www.vsivcev.com

www.vsivcev.wixsite.com/sivcev

 

 

 

KARAKTERISTIKE PROGRAMA

horizontal rule

         Program je generalno podeljen u dve celine, prema tome da li su ulazni staticki uticaji za dimenzionisanje preseka faktorisani (mnozeni koeficijentima sigurnosti - stanje loma preseka) ili ne (stanje eksploatacije preseka). Ukoliko ulazni podaci za staticke uticaje nisu faktorisani program prvo faktorise staticke uticaje, prema naponskim stanjima preseka i dilatacijama u armaturi,a potom dimenzionise presek.

Za obe celine (stanje loma, i stanje eksploatacije preseka) menijem programa predvidjene su sledece opcije proracuna:

bulletDimenzionisanje armirano-betonskih preseka,sa pod-opcijama slobodnog (visina preseka nije ogranicena) i vezanog (visina preseka je unapred odredjena) dimenzionisanja.
bulletProracun kapaciteta nosivosti vec dimenzionisanih preseka.
bulletProracun ugiba nosaca, uzimajuci u obzir skupljanje i tecenje betona. Program za proracun ugiba ima mogucnost unosenja elasticnih ugiba u preseku iz drugih programa elesto-statike (STAAD,SAP,...), nakon čega racuna ugibe, uzimajuci u obzir deformacije preseka kroz vreme, usled tecenja i skupljanja betona.
bulletProracun prslina sa uticajima tecenja i skupljanja betona.
bulletProracun i obezbedjenje og glavnih napona zatezanja u blizini oslonaca nosaca, za uobicajene oblike dijagrama transverzalnih sila.

          Po zavrsenom dimenzionisanju preseka program automatski crta poprecni presek nosaca, sa rasporedom dimenzionisane armature, dok rezultate proracuna daje u obliku uobicajenih izlaznih tekstualnih datoteka (videti link: "Prikaz rezultata...").Ovi rezultati mogu se editovati, kopirati u "clipboard", ili se trajno upamtiti opcijom "Save As...", tako sto se pokrene padajuci mani "File/Open(Results)/Open".Za trajno pamcenje pojedinih crteza preseka predvidjen je "Picture Wiever", gde se svakom crtezu moze dati novi naziv i time trajno sacuvati, obzirom da program pri novom proracunu brise prethodni i crta novi poprecni presek.